Celem projektu
"Mogę-Potrafię-Chcę"

jest promowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w komunikacji osób z zespołem Retta. Technologia ta umożliwia coś, co dla większości tych chorych jest niemożliwe - samodzielne nawiązywanie kontaktu z otoczeniem. W ramach projektu chcemy zebrać środki na zestawy do eyetrackingu, które stowarzyszenie chce bezpłatnie wypożyczać swoim podopiecznym, osobom z zespołem Retta. Chcemy wspomóc te rodziny, którym sytuacja finansowa nie pozwala na zakup takiego sprzętu oraz te, które zanim wydadzą kilkanaście tysięcy złotych na urządzenie, chciałyby poznać jego możliwości i wtedy podjąć decyzję...

#ChceMowic